Obsah

Zastupitelstvo obce


Starosta - František Kácha
Místostarostka - Šárka Smazalová
 

Členové: 

  • Pavel Žiga
  • Marcela Marešová
  • Jiří Štefl
  • Miloslava Brožová


Finanční výbor:

  • Miloslava Brožová (předsedkyně)
  • Marcela Marešová
  • Jiřina Haisová

Kontrolní výbor:

  • Jiří Štefl (předseda)
  • Pavel Žiga
  • Dagmara Káchová