Obsah

Územní plán

Aktuality

"Rádi bychom Vás ve spolupráci se zástupci obce z pozice zpracovatelů nového územního plánu informovali, že v dubnu 2015 došlo k úpravě návrhu územního plánu (ÚP) a tedy k posunu do druhé fáze jeho projednání. V nejbližší době bude vypsán termín veřejného projednání, které se uskuteční přímo v Čečovicích.
Na tomto projednání dostanou prostor všichni zainteresovaní, zejména pak vlastníci pozemků a staveb k uplatnění námitek a kdokoli k uplatnění připomínek, které budou posléze vyhodnoceny. Na veřejném projednání také rádi zodpovíme jakékoli Vaše dotazy týkající se rozvoje obce. Těšíme se na setkání s Vámi!"


Pořizovatel

Městský úřad Stod


Zpracovatel
fotoIng. arch. Petr Sladký – Projekční kancelář, působící pod jednotnou značkou Ateliéru VAS, pod vedením ing.arch. Petra Sladkého.Jako zavedená architektonická kancelář se od roku 1990 zabýváme územním plánováním, snažíme se dlouhodobě spolupracovat se zástupci vedení měst a obcí, s výkonnými pořizovateli a zapojovat do procesu pořizování územního plánu zástupce místních zájmových skupin a veřejnosti. http://www.ateliervas.cz/ 


Vaše reakce a dotazy

starosta@cecovice.cz

Dále zde budou průběžně zveřejňovány další informace o postupu prací při zpracování a pořizování územního plánu obce.
 

Dokumenty ke stažení

Stránka

  • 1