Obsah

Zastupitelstvo obce


Starosta - František Kácha
Místostarostka - Šárka Smazalová
 

Členové: 

  • Jiřina Hajsová 
  • Lucie Votavová 
  • Jiří Štefl
  • Miloslava Brožová


Finanční výbor:

  • Jiřina Hajsová (předsedkyně)
  • Jiří Štefl
  • Miloslava Kinzlerová

Kontrolní výbor:

  • Lucie Votavová (předsedkyně)
  • Miloslava Brožová
  • Dagmara Káchová