Obec Čečovice oficiální stránky

Obec Čečovice  >>  Územní plán

Územní plán

Aktuality

"Rádi bychom Vás ve spolupráci se zástupci obce z pozice zpracovatelů nového územního plánu informovali, že v dubnu 2015 došlo k úpravě návrhu územního plánu (ÚP) a tedy k posunu do druhé fáze jeho projednání. V nejbližší době bude vypsán termín veřejného projednání, které se uskuteční přímo v Čečovicích.
Na tomto projednání dostanou prostor všichni zainteresovaní, zejména pak vlastníci pozemků a staveb k uplatnění námitek a kdokoli k uplatnění připomínek, které budou posléze vyhodnoceny. Na veřejném projednání také rádi zodpovíme jakékoli Vaše dotazy týkající se rozvoje obce. Těšíme se na setkání s Vámi!"

Pořizovatel

Městský úřad Stod

Zpracovatel

Ing. arch. Petr Sladký – Projekční kancelář, působící pod jednotnou značkou Ateliéru VAS, pod vedením ing.arch. Petra Sladkého.
Jako zavedená architektonická kancelář se od roku 1990 zabýváme územním plánováním, snažíme se dlouhodobě spolupracovat se zástupci vedení měst a obcí, s výkonnými pořizovateli a zapojovat do procesu pořizování územního plánu zástupce místních zájmových skupin a veřejnosti. http://www.ateliervas.cz/ 
 

 Dokumenty ke stažení

Čečovice textová část
Čečovice Výkres základního členění
Čečovice Hlavní výkres
Cecovice Vykres VPS VPO a asanaci spol.
Čečovice Výkers širších vztahů
Čečovice koordinační výkres spol.
Čečovice Výkres předpokládaných záborů PF


Vaše reakce a dotazy

starosta@cecovice.cz


Dále zde budou průběžně zveřejňovány další informace o postupu prací při zpracování a pořizování územního plánu obce.Aktuality

V současné době nejsou k dispozici žádné aktuality.
 

Rychlý kontakt

Čečovice 3
345 62 Holýšov

Tel. OÚ: 379 493 175
E-mail: starosta@cecovice.cz
mobil: +420 724 620 071
 

Registrace

Zadejte váš email k odebírání nových článků:
 

Kostel Sv. Mikuláše

Zámek Čečovice